mp

Adatvédelem

Az adatvédelem különös fontossággal bír vállalatunk és vállalatcsoportunk számára. Alapvetően lehetséges a webhely személyes adatok megadása nélküli használata. Azonban, ha valaki használni szeretné vállalatunk speciális szolgáltatásait az interneten, szükség lehet személyes adatok kezelésére. Ha szükséges a személyes adatok kezelése, és az ilyen feldolgozásra nincs jogi alapunk, előbb az érintett személy beleegyezését kérjük.

Az érintett személy személyes adatainak feldolgozása (például név, cím, e-mail-cím és telefonszám) mindig az EU 2018.05.25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) és az összes további érvényes jogszabálynak megfelelően történik. Jelen adatvédelmi nyilatkozatban vállalatunk információt biztosít az általunk feldolgozott személyes adatok természetéről, kiterjedéséről és céljáról, és tájékoztatja az érintett személyeket, az érvényesíthető jogaikról.

Vállalatunk számos műszaki és szervezeti megoldást valósított meg annak érdekében, hogy az összes kezelt személyes adat olyan széleskörűen legyen védve, amennyire csak lehetséges. Az internetalapú adatátvitel azonban tartalmazhat biztonsági réseket, ezért az abszolút védelem nem garantálható

1. Definíciók

Vállalatunk adatvédelmi nyilatkozata az általános adatvédelmi rendeleten (GDPR) alapul. Úgy fogalmaztuk meg, hogy könnyen olvasható és érthető legyen. Ennek biztosítása érdekében előre megmagyarázzuk a használt kifejezéseket:

1.1 Személyes adatok

A személyes adatok „olyan információk, amelyek azonosított vagy azonosítható természetes személyhez (a továbbiakban „érintett”) tartoznak. A természetes személy akkor minősül azonosíthatónak, ha közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen, ha valamilyen azonosító adat (pl. név, azonosítószám, telephely, online azonosító, az adott természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több speciális tényező) alapján” (lásd az általános adatvédelmi rendelet [GDPR] 4. cikkének (1) bekezdését).

1.2 Érintett személy

Az érintett személy olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős fél kezeli.

1.3 Adatkezelés

Az adatkezelés automatizált vagy nem automatizált módon végzett, személyes adatokkal kapcsolatos művelet vagy műveletek sorozata (pl. adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, kiolvasása, lekérdezése, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehasonlítása vagy összekapcsolása, illetve korlátozása, törlése vagy megsemmisítése).

1.4 Az adatkezelés korlátozása

Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölését jelenti a jövőbeli kezelésük korlátozásának céljából.

1.5 Profilalkotás

A profilalkotás személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére használják, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz, érdeklődési köreihez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy annak megváltoztatásához kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére.

1.6 Álnevesítés

Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik. Az ilyen további információkat, amelyekre vonatkoznak a technikai és szervezési intézkedések, külön kell tárolni, ez biztosítja, hogy a személyes adatok nem kapcsolhatók azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez.

1.7 Felelős fél vagy az adatkezelésért felelős fél

A felelős fél vagy az adatkezelésért felelős fél az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok kezelésének céljáról és módjáról.

1.8 Szerződéses adatfeldolgozó

A szerződéses adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szerv, amely a felelős fél nevében személyes adatokat kezel.

1.9 Címzett

A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amellyel vagy akivel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Az olyan hatóságok azonban, amelyek személyes adatokat kaphatnak egy egyedi vizsgálat keretein belül az uniós vagy a tagállami jogszabályok értelmében, nem minősülnek címzettnek.

1.10 Harmadik fél

A harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy más szerv, amely nem azonos az érintettel, a felelős féllel, a szerződéses adatfeldolgozóval és azokkal a személyekkel, akik a felelős fél vagy a szerződéses adatfeldolgozó közvetlen felelősségvállalása mellett a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

1.11 Hozzájárulás

A hozzájárulás az érintett minden olyan önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű szándéknyilvánítása az adott helyzetre vonatkozóan – nyilatkozat vagy más félreérthetetlenül kifejező cselekedet formájában –, amellyel az érintett egyértelművé teszi, hogy hozzájárul a hozzá tartozó személyes adatok kezeléséhez

2. Az adatkezelésért felelős fél neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében a felelős fél a következő:

MULTISIGN HUNGARY KFT.
1047 Budapest, Wolfner utca 6, Ü5 – földszint

3. Cookie-k

Vállalatunk weboldalai cookie-kat használnak. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyeket a böngésző a számítógépes rendszeren tárol.

Rengeteg webhely és szerver használ cookie-kat. Számos cookie tartalmaz úgynevezett „cookie-azonosítót”. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Egy karakterláncból áll, amely segítségével a weboldalak és -szerverek összekapcsolhatók az adott böngészővel, amelyben a cookie-t tárolja a rendszer. Ez lehetővé teszi a felkeresett weboldalak és -szerverek számára az érintett személy egyéni böngészőjének a más cookie-kat tartalmazó böngészőktől való megkülönböztetését. Az adott böngésző újból felismerhető és azonosítható az egyéni cookie-azonosító segítségével. A cookie-k használatának köszönhetően a webhely felhasználóinak felhasználóbarát szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek cookie-k nélkül nem lennének megvalósíthatók.

A webhelyünkön elérhető információk és szolgáltatások cookie-k használatával optimalizálhatók a felhasználói élmény javítása érdekében. Amint már említettük, a cookie-k lehetővé teszik, hogy ismét felismerjük a webhely felhasználóit. A felismerés célja, hogy megkönnyítsük webhelyünk használatát a felhasználók számára. A cookie-kat használó webhely felhasználójának nem kell például minden alkalommal megadnia címét és elérhetőségét, amikor felkeresi a webhelyet, ezt ugyanis megteszi a webhely és a felhasználó számítógépes rendszerén tárolt cookie. További példa az internetes áruházaknál a bevásárlókosár tartalmát kezelő cookie. Az internetes áruház cookie segítségéve jegyzi meg a virtuális bevásárlókosárba helyezett tételeket.

Az érintett személy bármikor megakadályozhatja a cookie-k webhelyünk általi mentését a böngésző megfelelő beállításával, így véglegesen letilthatja a cookie-k mentését. Továbbá bármikor lehetséges a már mentett cookie-k törlése a böngésző vagy egyéb szoftver használatával. Ez a lehetőség bármely népszerű böngészőnél adott. Ha az érintett személy letiltja a cookie-kat a használt böngészőben, előfordulhat, hogy bizonyos körülmények között nem tudja teljes mértékben kihasználni a webhely funkcióit.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

Minden alkalommal, amikor egy adott személy vagy automata rendszer hozzáfér a webhelyünkhöz, a vállalat webszervere különböző általános adatokat és információkat gyűjt. Az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. A következők gyűjtéséről van szó: a használt böngésző típusa és verziója, a hozzáféréshez használt rendszer operációs rendszere, a webhely, amelyről a hozzáférő rendszer eléri a webhelyünket, a webhely aloldalai, amelyeket webhelyünkön elér a hozzáférő rendszer, a webhelyhez való hozzáférések dátuma és időpontja, az IP-cím, a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója és minden egyéb hasonló adat és információ, amely a veszélyek elhárítását szolgálja abban az estben, ha információs rendszereinket támadás éri.

Az ilyen általános adatok és információk használatakor vállalatunk nem von le semmilyen következtetéseket az érintett személyről. Az ilyen információkra a webhely tartalmának megfelelő megjelenítéséhez, a webhely tartalmainak és hirdetéseinek optimalizálásához, az információs rendszereinknek és a webhely technológiájának zavartalan működésének garantálásához, valamint azért van szükség, hogy cybertámadás esetén elláthassuk a bűnüldözési szerveket a büntetőeljáráshoz szükséges információkkal. Az ilyen adatokat és információkat névtelenül gyűjtjük, ezért vállalatunk egyrészt statisztikai szempontból elemzi ki őket, másrészt abból a célból, hogy növelje a vállalatnál az adatvédelmet és adatbiztonságot, hogy végül az általunk feldolgozott személyes adatok védelmének optimális szintjéről gondoskodhasson. 

5. Feliratkozás a hírlevélre

A Multisign Hungary Kft. webhelyén felkínáljuk a felhasználók számára, hogy feliratkozhassanak vállalatunk hírlevelére. Azt, hogy milyen személyes adatok kerülnek továbbításra az adatkezelésért felelős személy számára a hírlevélre való feliratkozáskor, az erre a célra használt beviteli mező határozza meg.

A Multisign Hungary Kft. rendszeres időközönként hírlevél formájában tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalat ajánlatairól. Vállalatunk hírlevelét csak akkor kaphatja meg az érintett személy, ha rendelkezik érvényes e-mail-címmel, és regisztrál a hírlevélre. Jogi okokból megerősítő e-mailt küldünk a kétlépcsős feliratkozási folyamat részeként az érintett személy által megadott e-mail-címre, amikor először feliratkozik a hírlevélre. A megerősítő e-mail célja annak ellenőrzése, hogy az e-mail-cím tulajdonosa hagyta jóvá a hírlevél küldését az érintett személyként.

A hírlevélre való regisztrációkor az érintett által a regisztráció időpontjában használt számítógépes rendszer internetszolgáltató által kiosztott IP-címe is rögzítésre kerül a regisztráció dátuma és ideje mellett. Ezen adatok gyűjtése szükséges, és lehetővé teszi számunkra az érintett e-mail-címével való (esetleges) visszaélések későbbi követését, ezért az adatkezelésért felelős személy jogi védelmét szolgálják.

A hírlevélre való regisztrációkor gyűjtött adatokat kizárólag a hírlevél küldéséhez használjuk fel. Emellett a hírlevélre feliratkozókat e-mailben tájékoztathatjuk, ha szükség van erre a hírlevél-szolgáltatás működtetéséhez vagy a regisztrációhoz, például a hírlevélben lévő ajánlat vagy a technikai feltételek módosításai esetén. A hírlevél-szolgáltatás kereten belül gyűjtött személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik felek számára. A hírlevélről bármikor leiratkozhat az érintett személy. Az olyan személyes adatok tárolására való hozzájárulás, amelyeket a szóban forgó személy a hírlevélre való regisztrációkor adott meg nekünk, bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásához minden hírlevélnek tartalmaznia kell az erre alkalmas linket. Továbbá bármikor lehetséges a hírlevélről való leiratkozás közvetlenül az adatkezelő webhelyén is, illetve az adatkezelő bármely más módon történő tájékoztatásával.

6. Hírlevélkövetés

A közvetlenül a Sendmachine szoftverrel küldött Multisign Hungary Kft. hírlevelek úgynevezett követési képpontokat tartalmaznak. A követési képpont a HTML-formátumban küldött e-mailekbe beágyazott miniatűr grafikus elem, amely segítségével lehetséges a naplófájlok rögzítése és elemzése. Ez lehetővé teszi a tervezett online marketingkampányok sikerének vagy sikertelenségének statisztikai elemzését. A beágyazott képpontkódok segítségével a Multisign Hungary Kft. felismerheti, hogy meg lett-e nyitva az adott e-mail – illetve, hogy mikor – az érintett személy által, és hogy az e-mail melyik linkjeit tekintette meg a felhasználó.

A hírlevelekben található követési képpontokkal gyűjtött személyes adatokat az adatkezelő tárolja és értékeli ki a hírlevélküldés optimalizálása, valamint annak érdekében, hogy még pontosabban igazítsa a jövőbeni hírlevelek tartalmát az érintett személy érdeklődési köreihez. Ezeket a személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik felek számára. Az érintettek bármikor visszavonhatják a kétlépcsős jelentkezési folyamatban beküldött külön hozzájárulási nyilatkozatot. A visszavonás után az adatkezelő törli a személyes adatokat. A hírlevélről való leiratkozást a Multisign Hungary Kft. automatikusan a nyilatkozat visszavonásaként értelmezi.

7. Követési szolgáltatások

7.1 A Facebook használatára vonatkozó adatvédelmi irányelvek

Az adatkezelésért felelős személy a Facebook vállalat komponenseit integrálta ezen a webhelyen. A Facebook egy közösségi háló. A közösségi háló egy internetalapú közösségi találkozóhely, egy online közösség, amely alapvetően lehetővé teszi a felhasználók számára az egymással való kommunikációt és interakciót a virtuális térben. A közösségi háló vélemények és tapasztalatok cseréjére szolgáló platformként szolgálhat, illetve lehetővé teszi az internetes közösségnek a személyes és vállalatokhoz kapcsolódó adatok megadását. A Facebook lehetővé teszi többek között a közösségi háló felhasználóinak privát profilok létrehozását, fotók feltöltését és ismertségi hálózat építését ismerősnek jelölésen keresztül.

A Facebook üzemeltetője: Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. A személyes adatok kezeléséért felelős személy, ha az érintett az USA vagy Kanada határain kívül él: Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Minden alkalommal, amikor lehívják az adatkezelő által üzemeltetett egyik weboldalt, amelyen beépített Facebook-komponens (Facebook beépülő modul) található, az adott személy számítógépes rendszerén automatikusan arra utasítja a böngészőt az adott Facebook-komponens, hogy letöltse a hozzá tartozó Facebook-komponenst a Facebookról.

Az összes Facebook beépülő modul listájának áttekintése a következő linken található: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_DE. A technikai folyamat részeként a rendszer értesíti a Facebookot arról, hogy webhelyünk melyik adott aloldalát kereste fel az érintett személy.

Ha az érintett személy be van jelentkezve a Facebookra az adott pillanatban, a Facebook felismeri, hogy webhelyünk melyik adott aloldalát keresi fel az adott személy minden alkalommal, amikor felkeresi webhelyünket, valamint a webhelyen töltött teljes idő folyamán. Ezt az információt a Facebook-komponens gyűjti, és a Facebook hozzárendeli az érintett személy Facebook-fiókjához. Ha az érintett személy rákattint a webhelyünkön integrált valamelyik Facebook-gombra (például a „Tetszik” gombra), vagy ha az érintett személy megjegyzést ad hozzá valamihez, a Facebook hozzárendeli ezt az információt az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjához, és eltárolja ezt a személyes adatot.

A Facebook információt kap a Facebook-komponensen keresztül arról, hogy az érintett személy felkereste webhelyünket minden alkalommal, amikor az érintett személy be van jelentkezve a Facebookra a webhely felkeresésével egyidejűleg; ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett személy rákattint-e a Facebook-komponensre. Ha az érintett személy nem szeretné ezen információ Facebooknak való továbbítását, úgy akadályozhatja ezt meg, hogy kijelentkezik Facebook-profiljából a webhely felkeresése előtt.

A Facebook által közzétett adatvédelmi irányelvekben (https://www.facebook.com/about/privacy/) további információt találhat az adatok Facebook általi gyűjtéséről, kezeléséről és használatáról. A dokumentum elmagyarázza továbbá, hogy milyen beállítási lehetőségeket kínál a Facebook az érintett személy adatainak védelmére.

Emellett számos olyan alkalmazás áll rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatok átadásának a Facebooknak való megakadályozását (mint például a Webgraph Facebook Blocker nevű programja, amely letölthető a következő linken: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/). Az érintett személy ehhez hasonló alkalmazásokat használhat az adatok Facebooknak való átadásának megakadályozása céljából.

7.2 Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Az adatkezelésért felelős fél integrálta a Google Analytics-komponenst a jelen webhelyre (a névtelenítés funkcióval együtt). A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a webhely látogatóinak tevékenységeivel kapcsolatos adatok rögzítését, gyűjtését és kiértékelését jelenti. A webelemző szolgáltatás többek között a következőket tartalmazza: adatok arról, hogy az érintett személy mely webhelyről érkezett a weboldalra (a „hivatkozó webhely”), hogy a webhely mely aloldalait hívta le, illetve, hogy milyen gyakran, mennyi ideig tekintette meg az adott aloldalt. A webelemzés elsődleges célja a webhely optimalizálása és a webes hirdetésekhez kapcsolódó költség-haszon elemzés elvégzése.

A Google Analytics-komponens üzemeltetője: Google, Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043 1351, USA. A Google Analytics-komponens célja a webhelyünkre érkező látogatói hullámok elemzése.

8. Kapcsolatfelvételi lehetőség a webhelyen keresztül

A jogi szabályozások alapján vállalatunk webhelye olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalattal való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a közvetlen kommunikációt, amely magában foglal egy általános e-mail-címet is. Amennyiben az érintett személy kapcsolatba szeretne lépni az adatkezelésért felelős féllel a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, az érintett személy által átadott személyes adatokat automatikusan menti a rendszer. Az ilyen személyes adatokat az érintett személy önkéntes alapon adja át az adatkezelésért felelős személynek, és a kérelem feldolgozásának, illetve az érintett személlyel való kapcsolatfelvétel céljára mentjük őket. Az ilyen személyes adatokat nem adjuk tovább harmadik felek számára.

9. A személyes adatok rutinszerű törlése és letiltás

Az adatkezelésért felelős fél csak annyi ideig kezeli és tárolja az érintett személy személyes adat adatait, amennyire szükség van az adatkezelés céljának teljesítéséhez, illetve addig, amíg utóbbit a felelős fél általi adatkezelés alapját alkotó, jogalkotó hatóság által létrehozott jogszabályok vagy rendelkezések előírják. Ha megszűnik a tárolás célja, vagy lejár a jogalkotó hatóság által előírt tárolási időtartam, a személyes adatokat rutinszerűen le kell tiltani, illetve törölni kell a jogi szabályozásoknak megfelelően.

10. Az érintett személy jogai
 • 10.1 A megerősítés kérésére való jog

Minden érintett személy jogosult az adatkezelésért felelős személytől megerősítést kérni arról, hogy feldolgozzák-e a hozzá tartozó személyes adatokat. Amennyiben az érintett személy igényt támaszt a megerősítésre vonatkozó jogára, ebből a célból felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy az adatkezelésért felelős fél bármely másik alkalmazottjával.

10.2 Az információhoz való jog

A személyes adatok kezelése által érintett személyek jogosultak információ díjmentes kérésére az adatkezelésért felelős személytől a róluk tárolt személyes adatokkal kapcsolatban, és másolatot kérhetnek a kért információkról a következő adatok mellett:

 • a személyes adat kezelésének célja;
 • a kezelt személyes adatok kategóriái;
 • a címzett, vagy címzettek kategóriái, akikkel megosztották, illetve meg fogják osztani a személyes adatot, különös tekintettel a nem EU-tagállamokban lévő címzettek és nemzetközi szervezetek esetére;
 • ha lehetséges, a tervezett időtartam, amely során a személyes adatok tárolva lesznek, ha pedig nem lehetséges, az ilyen időszak meghatározásának feltételei;
 • a személyes adatok helyesbítésére vagy törlésére való jog az érintett személyre vonatkozóan, vagy az adatok felelős fél általi kezelésének korlátozása, illetve az ilyen adatkezelés elleni tiltakozás joga;
 • a szabályozó hatóságnál való fellebbezési joga;
 • ha a személyes adatok nem az érintett személytől lettek begyűjtve: bármilyen információ az adatok forrásáról;
 • az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint – legalább ezekben az esetekben – az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az érintett személynek továbbá információhoz való joga van azzal kapcsolatban, hogy továbbítva lettek-e a személyes adatai nem EU-tagállamoknak vagy nemzetközi szervezeteknek. Ilyen esetben az érintett személy arra is jogosult, hogy információt kapjon az átadással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról. Amennyiben az érintett személy igényt támaszt az információhoz való jogára, ebből a célból bármikor felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel.

10.3 A helyesbítés joga

A személyes adatok kezelésében érintett személyeknek jogukban áll a rájuk vonatkozó hibás személyes adatok azonnali helyesbítésének kérése. Az érintett személy továbbá jogosult az adatkezelés célját figyelembe véve a hiányos személyes adatok kiegészítésére – akár kiegészítő nyilatkozat útján is. Amennyiben az érintett személy igényt támaszt az információhoz való jogára, ebből a célból bármikor felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel.

1ö.4 A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

A személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van a felelős féltől a rá vonatkozó személyes adatok azonnali törlését kérni, ha következő esetek bármelyike fennáll, és ha nem szükséges az adatkezelés:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
 • Az érintett személy visszavonja az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6 cikke (1) bekezdésének (a) vagy 9 cikke (2) bekezdésének (a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 21. cikkének (1) bekezdése szerint az érintett személy tiltakozást nyújt be az adatkezelés ellen, és nincs azt felülbíráló kellően indokolt adatkezelési ok, vagy a személy tiltakozást nyújt be az adatkezelés ellen az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 21. cikkének (2) bekezdése szerint.
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 • A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • A személyes adatok gyűjtésére az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 8. cikkének (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fent említett okok bármelyikének fennállása esetén, és ha az érintett személy a vállalatunknál tárolt személyes adatok törlését szeretné kérni, ebből a célból bármikor felveheti a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel. Az adatvédelmi tisztviselő késedelem nélkül megteszi a megfelelő lépéseket a törlésre irányuló kérelemmel kapcsolatban.

Ha vállalatunk nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a vállalatunknak, mint felelős félnek az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 17. cikkének (1) bekezdése szerint kötelessége az említett személyes adat törlése, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi a megfelelő lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa a közzétett személyes adatokat kezelő többi adatkezelőt, hogy az érintett kérelmezte az adatkezelésért felelős felektől a szób

11. Adatvédelem a jelentkezések és a jelentkezési folyamat esetében

Az adatkezelésért felelős fél a jelentkezési folyamat levezetése céljából gyűjti be és dolgozza fel a jelentkezők személyes adatait. Az adatkezelés elektronikus formában is történhet. Ez arra vonatkozik, amikor a jelentkező a megfelelő dokumentumokat elektronikus formában küldi el vállalatunknak (például e-mailben vagy a webhelyen található webes űrlapon keresztül). Amennyiben a vállalat munkaszerződést köt a jelentkezővel, a megküldött adatokat elmentjük a munkavállalói kapcsolat kezelésének céljára, a jogi szabályozásoknak megfelelően. Amennyiben nem kerül sor munkaszerződés megkötésére a jelentkező és a vállalat között, a jelentkezési dokumentumokat automatikusan töröljük a jelentkezés elutasításának közlése után hat hónappal, kivéve, ha a törlés az adatkezelésért felelős fél részéről jogos érdekekkel ütközik. Jogos érdek lehet például ebben az esetben a bizonyítási kötelesség az egyenlő bánásmódról szóló általános német törvénnyel (AGG) kapcsolatos eljárások esetén.

12. Az adatvédelemmel foglalkozó illetékes szabályozó hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

13. Az adatvédelmi rendelkezések módosításai

Fenntartjuk a jogot az adatvédelmi rendelkezések módosítására, ha azokra szükség van a technológia fejlődése miatt. Ilyen esetben megfelelően módosítjuk adatvédelmi nyilatkozatunkat is. Kérjük, az adatvédelmi nyilatkozat aktuális verzióját vedd figyelembe.

14. Adatok átadása az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére

Tudomásul veszem, hogy a Multisign Hungary Kft., 1047 Budapest, Wolfner utca 6, Ü5, adatkezelő által a www.multisign.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefonszám, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

A termék a kosárba került